Teldolap — 1. Sayı

Stig Tøfting’den sonra Danimarka’nın yetiştirdiği en gizemli karakterlerden biri olan Ole Worm’un köryositiler kabineti. (Kaynak mı? Tabiy ki Wikipedia!)

Foto Finiş

1950 yılında köpekken çekilen bu fotoğrafımda, beni Amerikalı genç aktör Marlon Brando ile flörtleşirken görüyorsunuz. Fotoğrafı sonradan büyük ün kazanacak olan Art Shay beyefendi çekmişti.

Yazlık Sinema

Apocalpyse Now’ın neredeyse bir sene süren çekim macerası boyunca Coppola’nın karısı Eleanor’un tuttuğu günlükler ve yaptığı kamera arkası çekimlerden hareketle yapılmış bir iş. Filmi çekebilmek için kişisel servetini, evini barkını, Godfather serisinden kazandığı tüm parayı ortaya koyan ve akla hayale gelmeyecek bin türlü terslik karşısında tıpkı filmin karakteri gibi cangılın orta yerinde yavaş yavaş kafayı yiyen Coppola’nın macerasını seyretmek hem tüyler ürpertici, hem de çok ilham vericiydi. Az buçuk sinema tutkusu olan, hele de Apocalypse Now’ı seven herkes ibadet gibi seyreder bence bunu. sonra eline kamera alıp film çekmek ister.

Filmin afişi. Yılın fotoğrafaltı yazısı ödülü.

Halk Kütüphanesi

Aşağıda resmini gördüğünüz hanfendi Alice Munro. Kendisi Kanadalı. Tıpkı akçaağaç şurubu gibi, renkli çorap castin gibi yahut Ben Johnson gibi. Ama onlardan farklı olarak Alice Munro, dünyanın en iyi hikâye yazarlarından biri. Poza yeltenmeden, büyük görkemli cümleler kurmadan, yazıyla sizin aranıza girip devasa egosuyla hellooooo diye sinirinizi bozmadan, tekinsiz bir akışkanlık ve serinkanlılıkla hikâyeler anlatıyor. Alelâdenin içindeki koru, insanlık halinin kör noktalarını tek fırça darbesiyle dımdızlak çıkarıveriyor karşınıza. Çehov gibi diyeceksiniz, belki Çehov’dan da iyi.

Hesap Takip

Mimari, şehir planlama, buna benzer incelikler için: https://twitter.com/Seda_Ozen

Site(m) Sevgiden Doğar

Bunu muhtemeln biliyorsunuz ama olur da bilmiyorsanız diye. İngilizce sözlü hafif Batı kültürüne doyuruyor, düzenli güncelleniyor, küçük yaştan itibaren dünyadaki her türlü ilginçliği bilmek isteyen şaşkalozlara hitap ediyor.

Hakîki Köy Kolajı

Sesime Gel

Kaybolmaya yüz tutmuş zihin sanatlarımızdan biri olan limboculuğun en nadide uygulamarından birini hemen şimdi dinlemezseniz, Aşağı Jakarta’da bir ihtiyar çok derin bir ah çekecek.

Lafolimpiks

Parantez içine hikmet sokan Borges seksiliği diyor ve…

Kısasa Kısas

Ziya Osman Saba’nın “Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi” ne kadar latif bir hikâyedir oysa:

Garadaban

En sevdiğim üç özelliğim alçakgönüllü olmam, Uşaklı olmam ve stres altında hakıki köy tulumu gibi darmadağın olmam.

Listecilik

Baştan başa bir faszinasyon yatağı olarak Kuzey Kore ve onunla ilgili İngilizce yazılmış on süper kitap. Halka ve Olaylara Gardiyan’ın derlemesi:

Bağlama

Bu neydi böyle gı? Yahut, geleneksel bir çalgımızdır. Esen kalın!

--

--

Ülkemizin en önemli yalançıları arasında gösterilen, serbest meslek sahibi, emekli diplomat. Pantolon eskitmecede Balkan dördüncüsü.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Deniz Arslan

Deniz Arslan

113 Followers

Ülkemizin en önemli yalançıları arasında gösterilen, serbest meslek sahibi, emekli diplomat. Pantolon eskitmecede Balkan dördüncüsü.