Alamanlar

 • Ferit ağbi, sen de Almanları sinsi bulmuyor musun biraz?
 • Almanlar mı? Almanların ne sinsiliğini gördün oğlum? İçi dış, özü sözü bir, kaya gibi adamlar. Sikcez derler sikerler, sikmeyecez derler sikmezler.
 • Öyle mi abi?
 • Öyle tabii Nedim, Nazilik diyorsan, yani Nazilik sinsilik midir? Nazilik bağıra bağıra Nazilik. Adamlar temiz oynadı baştan beri.
 • Sen orada mıydın ağbi?
 • Oradaydım lan tabii. Daha 1927’de, bunlar yüzde 1 oyu ittire kaktıra alıyor. Hitlo dediğin Perinçek gibi, Besim Tibuk gibi bir şey o zaman. Münih’in meydanı vardır, bildin mi? Merkezde hani…
 • Atatürk heykeli olan?
 • Ha yaşa! Oturuyoruz seninkiyle, ayaz var ama kesmiyor, munis ayaz.
 • Munis ayaz çok güzel değil mi be abi? 1995’ten beri munis ayaz görmüyoruz farkında mısın?
 • Değilim lan! 1995’te munis dediğin ayazda sokakta yatıyordum ben, hele bir gece sokakta yat da göreyim ben o ayaza bir daha munis diyecek misin? Götoş!
 • Ağbi iyi de ilk sen dedin ayaza munis.
 • Nereye lan? Sen dedin, ayazın munisi mi olur? Sokakta yatmamışınız hiç biriniz, bi sikten haberiniz yok.
 • Ağbi…

--

--

Ülkemizin en önemli yalançıları arasında gösterilen, serbest meslek sahibi, emekli diplomat. Pantolon eskitmecede Balkan dördüncüsü.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Deniz Arslan

Ülkemizin en önemli yalançıları arasında gösterilen, serbest meslek sahibi, emekli diplomat. Pantolon eskitmecede Balkan dördüncüsü.